Z początkiem lipca wystartował realizowany we wsparciu z Unią Europejską projekt mający na celu zwiększenie dostępu do wysokiejjakości edukacji dzieci z województwa śląskiego. W projekcie przewidziano utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w Placówkach Oświatowych Jonatan w Bielsku-Białej.

W ramach projektu nasze placówki zaoferują dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u 54 dzieci, 6 nowych miejsc przedszkolnych, wydłużenie czasu pracy przedszkola oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Wśród dodatkowych zajęć przewidziano:

  • terapię pedagogiczną
  • trening słuchowy metodą Tomatisa
  • terapię logopedyczną
  • terapię psychologiczną
  • terapie psychoruchowe – basen oraz hipoterapię
  • terapię SI

Projekt „Edukacja z wyzwaniami” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: +48 33 307 07 oraz adresem e-mail: biuro@jonatan.edu.pl