Dyrektor


Agnieszka Michalak

Właściciel i dyrektor Przedszkola Jonatan w Bielsku-Białej. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Cieszynie o kierunku zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne, a także Letnią Szkołę Glottodydaktyki w Sopocie, Oligofrenopedagogikę oraz w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji ukończyła Organizację i Zarządzanie Oświatą. Posiada licencje autoryzowanego trenera Szkoły Pamięci Wojakowskich.

Swoją drogę nauczyciela rozpoczęłam wiele lat temu jako wychowawca grupy przedszkolnej, od tej pory to moja największa pasja. Kolejne ukochane roczniki dzieci, które wypuszczałam spod swoich skrzydeł, a także moje własne dzieci stały się inspiracją do otwarcia własnego przedszkola Jonatan. Od tamtej pory dzieci i ich potrzeby ,a z czasem cały ich świat stał się całym moim światem. Nieustannie poszukuję kolejnych inspiracji, które pozwalają mi rozwijać działalność przedszkola, tak aby służyło ono każdemu dziecku, które do nas trafia. Pracę wśród dzieci pięknie oddają słowa:

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Jan Paweł II
,
Pani Agnieszka podczas zajęć edukacyjnych o bezpieczeństwie z Policją i WOPR nad Jeziorem Żywieckim :)

Wychowawcy

Klaudia Madalińska-Zawada

Ukończyła studia licencjackie w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku- Białej o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła studia podyplomowe o specjalności Oligofrenopedagogika oraz Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwoju - diagnoza i terapia, a także liczne kursy i szkolenia doskonalące (m.in. w zakresie komunikacji alternatywnej - Makaton I, terapia ręki I i II stopień, PEPR) oraz warsztaty dotyczące zabaw rozwijających dla dzieci.

Uwielbiam pracę z dziećmi, każdy kontakt z nimi jest dla mnie ogromną radością. Nie ma szczerszych i wrażliwszych istot na tym świecie niż dzieci. Dzieci dostarczają mi wiele satysfakcji i uczą wiele cierpliwości. Uważam, że każdy człowiek już od dzieciństwa jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju, dlatego należy do każdego dziecka podchodzić indywidualnie zapewniając mu jak najwięcej możliwości rozwoju, równocześnie nie zapominając o radości bycia dzieckiem. Dzieci nauczyły mnie i wciąż uczą, by cieszyć się każdą chwilą.

W życiu prywatnym lubię aktywnie spędzać czas, chodzić po górach i czytać książki.

Uśmiech dziecka i jego postępy są największą nagrodą jaką może mi dać każde dziecko, ponieważ:

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Janusz Korczak
,

Karolina Kuna

Ukończyła studia licencjackie na Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku- Białej o specjalności „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne” oraz studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka”. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła studia podyplomowe o specjalności „Oligofrenopedagogika”, a także „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnozai terapia”. Aktualnie poszerza swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych kursach i warsztatach m. in.: Komunikacja alternatywna – Makaton I i II stopień, Muzyka i Zabawa w Makatonie, Terapia ręki,Trening jedzenia.

Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą, pomysłową i dążącą do samodoskonalenia. Praca w przedszkolu jest dla mnie dużym wyzwaniem. Wciąż uświadamiam sobie jak trudny i odpowiedzialny jest zawód nauczyciela, który musi kształtować, rozwijać umiejętności dzieci, dostosowywać działania do ich indywidualnych potrzeb, ale także dbać o ich bezpieczeństwo. Mimo tych wyzwań praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji.

Staram się w jak najpełniejszy sposób uatrakcyjniać im czas spędzony w przedszkolu. W swojej pracy wykorzystuję swoje zdolności manualne, maluję, również szyję pomoce sensoryczne. Staram się uwzględniać szczególnie zainteresowania i możliwości psychoruchowe dzieci. Podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela jest jednym z najlepszych wyborów życiowych, jakie podjęłam. Stwierdzam to każdego dnia widząc uśmiechy na twarzach dzieci, ich drobne, lecz wielkie osiągnięcia.Staram się jak najpełniej uczestniczyć w życiu osób z niepełnosprawnościami. W te wakacje w lipcu rozpoczęłam wolontariat w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Sprawdziłam się w charakterze opiekuna podczas turnusu wypoczynkowo – rehabilitacyjnego, gdzie mogłam uczyć się od moich podopiecznych dostrzegać piękno otaczającego świata, a także cieszyć się z rzeczy małych i pozornie błahych. Starałam się wspierać swoich podopiecznych w trudach życia codziennego, dostrzegać ograniczenia, z którymi muszą się zmagać, towarzysząc i podążając za nimi.

Ewa Klinowska

Pedagog specjalny. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie gdzie zdobyła tytuł Licencjata na kierunku Rehabilitacja Osób z Głębszą Niepełnosprawnością Intelektualną. W celu zwiększenia spektrum swojej wiedzy ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Pedagogika Społeczno – Opiekuńcza. „Aktualnie poszerzam swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych kursach i warsztatach tj: Komunikacja alternatywna – Makaton I i II stopień, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopnia. Szkolenie z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam”. Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato. Kurs doskonalący nt. Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne poziom I.

Swoją pracę zawodową rozpoczęłam już podczas studiów prowadząc indywidualne zajęcia z chłopczykiem z zespołem Downa oraz nastolatką z mózgowym porażeniem dziecięcym. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji, a także każdego dnia sprawia, że mogę wykorzystywać swoją wiedzę, jaką zdobyłam na studiach i poszerzać swoje umiejętności wychowawcze. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, aby dostrzec jego aktualne potrzeby i możliwości rozwojowe.

W życiu osobistym jestem osobą otwartą, która lubi wolny czas spędzać aktywnie. Chętnie sięgam po dobrą książkę jak i film.

Anna Ibek

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie (licencjat) i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (magisterium) na kierunku: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki, ukończyła również podyplomowe studia na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada także dyplom pracownika socjalnego Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej, ze specjalnością: niepełnosprawność i rehabilitacja.

W ramach rozwoju zawodowego ukończyła różne kursy i szkolenia doskonalące (m.in. w zakresie komunikacji alternatywnej, terapii taktylnej, pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem) oraz warsztaty dotyczące zabaw rozwijających dla dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako opiekunka w żłobku, niania dziecka z autyzmem oraz wychowawca kolonijny. Ponadto angażowałam się w różnego rodzaju działania wolontariackie wspierające dzieci dotknięte przemocą w rodzinie, a także w inicjatywy dotyczące integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kluczem skutecznej pracy wychowawczej jest dla mnie indywidualne podejście do Wielkiego Małego Człowieka, akceptacja tego, kim jest, dostrzeganie przede wszystkim jego mocnych stron. Codzienna praca z maluchami daje mi ogromną radość i możliwość odkrywania świata na nowo - oczami dziecka. Poza pasją jaka jest dla mnie praca z najmłodszymi, interesuję się bohemistyką i turystyką górską.

Marzena Waluś

Pedagog Specjalny. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznymw Krakowie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność: edukacjai rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W celu zdobywania dalszej wiedzy rozpoczęła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowiena kierunku pedagogika specjalna, specjalność: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. W ramach rozwoju zawodowego brała udział w licznych szkoleniach i kursach, takich jak : Nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z Zespołem Aspergera, pracaz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych, profil psychoedukacyjny PEP – R, diagnoza funkcjonalna dzieckaz zaburzeniami rozwoju, terapia ręki i zaburzenia motoryki małej, uzyskując tytuł: terapeuta ręki.Praca z dziećmi to dla mnie wielka przyjemność, a także wyzwanie, czerpie z niej wiele radości, gdyż uczą mnie one dostrzegać i cieszyć się z małych rzeczy. Każdy dzień w pracy z dziećmi przynosi nowe, cenne doświadczenia, uczy pokory i motywuje do dalszego rozwoju.Prywatnie w wolnych chwilach zajmuje się pielęgnacją ogrodu i pieczeniem ciast.

Gabriela Kubiczek

Ukończyła Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, specjalność: oligofrenopedagogika oraz Uniwersytet Śląski w Cieszynie, kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna. Obecnie kończy studia podyplomowe: „Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Zdobytą wiedzę stale uzupełniam specjalistycznymi szkoleniami, m.in.: język migowy, komunikacja alternatywna MAKATON i AAC, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapia Ręki, Metoda Dobrego Startu. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. Staram się, aby nauka różnych rzeczy i umiejętności była dla nich przyjemnością i zabawą. W pracy z dziećmi zależy mi na organizowaniu zajęć i zabaw tak, by wpływały one na rozwój każdego dziecka, rozbudzając w nich radość i pewność siebie, sprzyjały podejmowaniu działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności.

W życiu prywatnym jestem żoną i mamą Bartusia. Lubię aktywnie spędzać czas, chodzić po górach i czytać książki.

Barbara Szypuła

Ukończyła Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej, kierunek: pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika oraz Akademię Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi, kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku – Białej na kierunku wychowanie przedszkolne.

Chcąc doskonalić swoje umiejętności, ukończyłam różnorodne kursy i szkolenia m.in. Dziecko z Fas w diagnostyce i pomocy psychologicznej, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych I,II stopień, Diagnoza i terapia stymulacyjna wg założeń Carla Delacato, Makaton.

Mój zawód jest także moim hobby. Wybrałam ten kierunek studiów z zamiłowania do pracy z dziećmi. Czas spędzany w przedszkolu jest dla mnie źródłem radości i daje poczucie spełnienia. Jako mama Antosia doskonale rozumiem dylematy wychowawcze, oraz powagę roli jaką osoba dorosła odgrywa w życiu małego człowieka, będąc jego przewodnikiem i nauczycielem.

Renata Prochot-Drożdż

Absolwentka Uniwersytetu Jana Pawła II wydziału teologii w Bielsku-Białej o specjalności katechetyczno - pedagogicznej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Swoje doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi zdobywałam podczas praktyk pedagogicznych, warsztatów, oraz kursów m.in. wychowcy kolonijnego, komunikacji interpersonalnej oraz pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Praca w przedszkolu z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych jest dla mnie nowym wyzwaniem, które ponagla mnie do poszerzania warsztatu pracy, zdobywania nowych umiejętności, wiedzy i technik. Podczas zajęć ze swoimi wychowankami wykorzystuję umiejętność gry na gitarze, która pomaga umuzykalniać i oddziaływać terapeutycznie na dzieci.

Moją pasją jest muzyka, taniec oraz podróże małe i duże.

Katarzyna Malinka

Pedagog, absolwentka bielskiej i krakowskich uczelni wyższych. Początkowo, aspiracje edukacyjne związane z naukami pedagogicznymi zaowocowały podjęciem studiów licencjackich o specjalizacji: Edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej. Dalsze kształcenie zawodowe związała natomiast z Krakowem i najpierw na Uniwersytecie Pedagogicznym ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogiki społeczno – opiekuńczej, a później w 2014 roku – studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tym samym zyskała tytuł pedagoga resocjalizacyjnego i poszerzyła swoje wiadomości z zakresu pedagogiki specjalnej, a dokładniej z resocjalizacji i rewalidacji. Aktualnie również doskonali się zawodowo, uczęszczając na kwalifikacyjny kurs zawodowy z oligofrenopedagogiki w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji oraz biorąc udział w licznych warsztatach i szkoleniach.

Co mogę powiedzieć o swoich dotychczasowych osiągnięciach? Studiując, zbierałam pierwsze doświadczenia w pracy pedagoga, pracując jako wychowawca kolonijny oraz streetworkerka, w oparciu o nowatorski projekt Mobile School na nowohuckich osiedlach w Krakowie. Praca w charakterze pedagoga ulicznego pozwoliła mi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. Zdobyte wiadomości pogłębiły mój warsztat pracy pedagoga specjalnego, co umożliwiło mi aktualne wykonywanie zawodu także w charakterze wychowawcy młodzieży po terapii uzależnień. Jaka jestem? Jestem osobą wesołą i otwartą. W każdym dziecku staram się dostrzec repertuar możliwości, poszukując potencjałów i mocnych stron. Wiem, że muszę wymagać nawet wtedy, kiedy inni ode mnie tego nie wymagają, bo istotą jest dobro wspólne. Towarzyszę, rozmawiam i czekam z optymizmem na niewielki krok lub milowe postępy. Przełykam i godzę się z porażkami dydaktycznymi i wychowawczymi, bo rozumiem, że trudności są obustronne, a dziecko nie może być dla mnie środkiem, ale celem samym w sobie. Dlatego chcę być przyjacielem, bo przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać (A. de Saint-Exupery).

Prywatnie jestem natomiast zaabsorbowaną pasjonatką akwarystyki, kryminologii i psychologii. Uwielbiam sport i aktywny tryb życia, stąd unikam rutyny i monotonii. Cenię sobie spontaniczność i to jej ofiarowuję następny dzień. Wtedy czytam, podróżuję, skaczę na bungee...

 Justyna Kupczak

Ukończyła Pedagogikę opiekuńczo – resocjalizacyjną w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku – Białej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna. Obecnie studentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczyła w szkoleniu „Oswoić autyzm. Wybrane zagadnienia z pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami z spektrum autyzmu” oraz Program Rozwoju Komunikacji MAKATON I stopień.

Posiada ukończony kurs języka migowego I stopień oraz wychowawcy kolonijnego, obecnie poszerza swoje kompetencje na II stopniu języka migowego.Niezbędne umiejętności oraz wiedzę na temat pracy z dziećmi zdobyła, jako wolontariuszka na zajęciach prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, licznych praktykach w wielu placówkach oraz jako pomoc nauczyciela w przedszkolu integracyjnym.

Jestem nauczycielem, dla którego praca z dziećmi jest wielką pasją, dającą mnóstwo satysfakcji każdego dnia. W swojej pracy stawiam przede wszystkim na towarzyszeniu dziecku w jego indywidualnym rozwoju, wspieraniu w trudnych sytuacjach i niesieniu pomocy. Jestem nauczycielem z powołania, nie z potrzeby i staram się, aby każdego dnia dzieci wychodziły z przedszkola bogatsze w wiedzę i umiejętności potrzebne im na co dzień. Sama również uczę się od moich podopiecznych każdego dnia wielu rzeczy, bo jak zostało napisane:

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.

Paulo Coelho
,

Katarzyna Namysłowska

Studiowałam pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.W czasie studiów licencjackich moją specjalnością była oligofrenopedagogika i język polski, natomiast jako specjalizacje studiów magisterskich wybrałam terapię pedagogiczną i rewalidację indywidualną. Po ukończeniu studiów postanowiłam poszerzyć swoje horyzonty poprzez wyjazd na roczny wolontariat do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niedosłyszących BBZ Stegen w Niemczech. Po zakończeniu wolontariatu zaproponowano mi pracę w charakterze wychowawcy w wyżej wymienionej placówce. Po dwóch latach zdecydowałam się wrócić do Polski. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje w czasie studiów podyplomowych na kierunku „Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz poprzez kursy i szkolenia (pierwszy poziom Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, diagnoza i terapia stymulacyjna wg C. Delacato, plan aktywności jako metoda wspomagająca edukację i pracę terapeutyczną dziecka ze spektrum autyzmu).

Praca z dziećmi daje mi dużo radości, inspirują mnie one do ciągłego samorozwoju, abym mogła pomagać im jak najpełniej. Wywołując uśmiech na dziecięcej buzi mam poczucie, że zmieniam świat na lepsze.

Elwira Jopek
Absolwentka Oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.Obecnie studiuje na kierunku Autyzm oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Dodatkowo poszerza swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach.Praca w przedszkolu sprawia mi wiele satysfakcji. Każdy dzień pracy z dziećmi utwierdza mnie w przekonaniu, iż to co robię jest moją pasją. W życiu prywatnym jestem mamą dwójki dzieci. Mój wolny czas staram się spędzać aktywnie z rodziną.

Anna Surdy
Absolwentka Akademii Techniczno- Humanistyczne w Bielsku-Białej, gdzie ukończyła studnia licencjackie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Studia magisterskie , o tym samym kierunku ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aktualnie jest studentką studiów podyplomowych na dwóch kierunkach: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, oraz Autyzm. Dodatkowo uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach uzupełniając swoja wiedzę.Pozytywne nastawienie do życia, pomysłowość ,opanowanie, ciepło, chęć ciągłego rozwijania się sprawia , że praca w przedszkolu daje mi mnóstwo radości i satysfakcji. Prywatnie jetem zapalonym biegaczem oraz góro-łazikiem. Moje pasje dają mi wiele sił, które z przyjemnością wykorzystuję w pracy z dziećmi.

Justyna Ślipko
Absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, gdzie ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Tytuł magistra pedagogiki specjalnej obroniła w Krakowie na Uniwersytecie Pedagogicznym o specjalizacji Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (oligofrenopedagogika). Ponadto uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach potrzebnych do pracy z dziećmi. Swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe zdobywa każdego dnia na stanowisku wychowawcy grupy przedszkolnej.

Psychologowie

Agnieszka Szewczulak

Psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog i terapeuta pedagogiczny. Absolwentaka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jako psycholog od wielu lat pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rodzicami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Zespole Szkół Specjalnych, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi oraz w przedszkolach. Wykładam również psychologię małego dziecka na uczelni wyższej. Swój warsztat pracy pogłębiam licznymi szkoleniami, które nadają mi dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. W swojej pracy stosuję terapię taktylną, terapię integracji odruchów dynamicznych i posturalnych, terapię ręki. Łączę elementy terapii Integracji Sensorycznej, ruchu rozwijającego V. Sherbon, terapii Bilateralnej oraz arteterapii. Jestem trenerem sensoplastyki®.

Rozwój małego dziecka jest dziedziną psychologii, która szczególnie mnie interesuje. Na co dzień jestem mamą trójki dzieci, które inspirują mnie do wyszukiwania nowych pomocy terapeutycznych i z którymi sprawdzam zdobyte umiejętności. W wolnych chwilach zajmuję się malowaniem obrazów i kamieni.

Maria Jaworska –Łańko

Absolwentka pedagogiki na kierunku oligofrenopedagogika w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, a także psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na studiach podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ukończyła wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka i wspieranie jego rodziny.
W pracy zawodowej od kilku lat skupiam się na pomaganiu dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. Swój warsztat pracy systematycznie poszerzam podczas różnorodnych szkoleń i kursów dotyczących stymulowania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Praca z dziećmi to dla mnie niezwykła przygoda, a obserwowanie każdych, najdrobniejszych nawet postępów u moich podopiecznych przynosi wiele radości.

Logopedzi

Agnieszka Dołowiec

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie ukończyła kierunek filologia polska o specjalności logopedycznej. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje studiując na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na kierunku: neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją terapeutyczną. Ukończyła wiele kursów mi.in: Wczesna nauka czytania metodą sekwencyjno-symultaniczną prof. Jagody Cieszyńskiej. Metoda E. Wianeckiej – Manualne Torowanie Głosek. „Nowa Logopedia – diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej oraz – interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. „Diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.”

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Punkcie Przedszkolnym dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Przedszkolak” w Krakowie, jak również w ramach współpracy ze Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, gdzie jako wolontariuszka prowadziłam indywidualne zajęcia logopedyczne.Zawodowo interesują mnie zagadnienia komunikacji międzyludzkiej. Każdego dnia odkrywam na nowo piękno neurologii, jak również możliwości człowieka i jego mózgu. Spotkania z dziećmi oraz dorosłymi stale motywują mnie do dalszych poszukiwań dróg oraz sposobów do osiągnięcia jak najpełniejszego rozwoju osobniczego. To dzięki nim wyznaczam sobie kolejne kroki, poprzez które staram się pomóc moim małym podopiecznym rozwinąć pełnię potencjału, jaki w nich drzemie. W wolnych chwilach oddaję się swoim pasjom – fotografii, tańcu oraz literaturze.

Anna Szelest

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, kierunek: Pedagogika Specjalna oraz Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Filologicznym, Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną.Poza pracą do moich zainteresowań należą: psychologia, socjoterapia, metody ułatwiające wykorzystanie możliwości twórczych człowieka (metoda Dennisona), muzyka, muzykoterapia, praca z dzieckiem agresywnym, chrześcijańska wspólnota “Posłannictwo” w Bielsku-Białej.

Terapeuci zajęciowi

Ewa Klinowska, Gabriela Kubiczek (opisy wyżej)

Rehabilitanci i terapeuci

Piotr Stelmachowicz

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej(I i II stopnia)oraz fizjoterapeuta (studium podyplomowe) i oligofrenopedagog (studia licencjackie). Na Uniwersytecie Śląskim ukończył studia na kierunku zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Doświadczenie w zakresiefizjoterapii zdobył, pracując w poradniach rehabilitacyjnych oraz na oddziałach szpitalnych: neurologicznym, chirurgiczno-ortopedycznym i intensywnej terapii bielskiego Szpitala Wojewódzkiego.

Jako certyfikowany terapeuta od 2007 r. diagnozuję i prowadzę terapięmetodą integracji sensorycznejw swoim gabinecie oraz w PracowniStymulacji Rozwoju Dziecka przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Bielsku-Białej. Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi zdrowymi, potrzebującymi stymulacji w zakresie integracji sensorycznej, oraz dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie i/lub intelektualnie, w tym z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym,z zespołem Downa, z autyzmem. Konsekwentnie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach, dzięki czemu mogę skutecznie pomagać dzieciom - swoim pacjentom, i ich rodzinom.

Mam również kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu gimnastyki indywidualnej i grupowej w Poradni Rehabilitacyjnej przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej oraz w Poradni Rehabilitacyjnej przy NZOZ „Alfa”. Posiadam także uprawnienia i kilkuletnie doświadczenie zawodowew zakresie masażu leczniczego i relaksacyjnego, jak też fizjoterapii.

Anna Lubańska-Gierek

Ukończyła studia magisterskiena Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek fizjoterapia. Posiada prawie 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi zdrowymi oraz z różnymi niepełnosprawnościami. ukończone specjalistyczne kursy i szkolenia: PNF rozwijający, PNF w neurologii, PNF spastycznośćPNFi skoliozy. Kinesiotaping, Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych spastyczne postacie MPD, Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych- kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa, Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi, Kurs Thera-Band Academy, Kurs podstawowy Halliwick, Watsu, Waterdance.Praca z dziećmi to dla mnie wyzwanie lecz czerpię z niej wiele satysfakcji i zadowolenia. Szczególnie ważna i budująca dla mnie jest praca z dziećmi w wodzie. To odmienne środowisko pozwala mi na odkrywanie uśmiechu i radości dziecka podczas ćwiczeń w wodzie, czego często mi brakuje na ćwiczeniach na sali. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, z którymi uwielbiam spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Aleksandra Cechmajster

Fizjoterapeuta z 21 letnią praktyką w pracy z dziećmi. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Rehabilitacja i Przygotowanie Pedagogiczne. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi na kierunku Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Wczesna Interwencja

W ramach doskonalenia zawodowego ukończyłam kursy będące podstawą rehabilitacji neurorozwojowej NDT-Bobath i NDT-Bobath Bebe oraz kurs Sensory Integration i są to podstawowe metody, które wykorzystuję w pracy z dziećmi. Podczas całej mojej pracy zawodowej systematycznie uzupełniam i uaktualniam swoją wiedzę biorąc udział w rożnych szkoleniach i warsztatach neurologicznych.

Prowadząc trapię dzieci z przeróżnymi dysfunkcjami i mając stały kontakt z ich rodzicami realizuję się zawodowo, czerpię wiele satysfakcji ze swojej pracy i codziennie nabieram pokory wobec życia i tego co nas w nim spotyka.