W naszej Placówce odbywają się zarówno indywidualne jak i grupowe zajęcia integracji sensorycznej. Terapia prowadzona tą metodą jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Nasi podopieczni mogą uczestniczyć w zajęciach, które wspomagają ich rozwój sensomotoryczny. Poprzez zabawę i odpowiednio wybrane ćwiczenia ruchowe, dzieci mogą rozwijać motorykę dużą, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, planowanie sekwencji ruchów, równowagę, sprawność motoryki małej. Ponadto zajęcia ruchowe poprzez odpowiednie dostosowanie stopnia trudności ćwiczeń, korzystnie wpływają na motywacją dziecka, koncentrację uwagi i budowanie pewności siebie. Nasi podopieczni mogą wykazać się zdobytymi już umiejętnościami oraz rozwijać nowe obszary sprawności ruchowej. Poprzez wspólne zajęcia integracji sensorycznej dzieci pogłębiają więź między sobą, uczą się ważnych norm społecznych oraz nabywają umiejętności niezbędnych do pracy zespołowej.